Thứ Bảy, Tháng Một 28, 2023
spot_img

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN

Tất cả các tổ chức thường gặp phải các vấn đề khó khăn về báo cáo tài chính và kế toán và môi trường kinh tế hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt.

Các tổ chức thường lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực khi cố gắng tự giải quyết các vấn đề này.

AAE có thể loại bỏ hầu hết tình trạng thiếu chắc chắn và nhầm lẫn xung quanh việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và các thông lệ báo cáo, và giúp khách hàng đạt được những kết quả kinh doanh mong muốn.

Các dịch vụ cụ thể bao gồm

Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp về báo cáo tài chính, các hệ thống và các thách thức trong hoạt động kế toán

Biệt phái các nhân viên của AAE với kỹ năng kế toán, tài chính phù hợp đến làm việc dưới sự giám sát của khách hàng.

Hỗ trợ hoạt động kế toán để phục vụ hoạt động rà soát đặc biệt (due diligence) và thực hiện các nghĩa vụ thuế.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu muốn chúng tôi liên hệ với bạn.