Thứ Bảy, Tháng Một 28, 2023
spot_img

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Thuế là một bộ phận cơ bản trong hoạt động của các quốc gia và các công ty.  Chính sách thuế cần được xây dựng rõ ràng và được quản lý một cách năng động bởi các chính phủ cũng như các doanh nghiệp.

Theo quan điểm doanh nghiệp, hoạt động quản lý thuế là một vấn đề ngày càng được ưu tiên, vì luật pháp ngày càng phức tạp hơn. Chúng tôi làm việc với khách hàng để thiết lập các chính sách và quy trình thuế, nhằm xác định rằng trách nhiệm tuân thủ thuế được thực hiện, các cơ hội hoạch định được thực hiện, và đảm bảo mối liên hệ thích hợp với thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước. Bằng cách này, Ban Giám đốc có thể thông tin rằng công tác thuế được quản lý tốt và tiếp tục tập trung vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh

 

Chúng tôi sử dụng kiến thức thuế chuyên ngành, và hiểu biết của chúng tôi về cách thức hài hòa vấn đề thuế trong bức tranh kinh doanh rộng lớn hơn, để giúp khách hàng thực hiện trách nhiệm tuân thủ thuế.  Cho dù khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân, chúng tôi đều cộng tác theo nhóm để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ.

Nhân sự của chúng tôi hoạt động trong các nhóm chuyên ngành, giúp khách hàng tiếp cận với các chuyên gia tư vấn am hiểu các vấn đề cụ thể về thuế, sử dụng kỹ thuật chuyên môn một cách thuần thục nhằm hỗ trợ công tác trích xuất và quản lý dữ liệu. Chúng tôi cũng duy trì đối thoại thường xuyên và mang tính xây dựng với các cơ quan chức năng về thuế

Chúng tôi làm việc hết sức mình để xây dựng và duy trì lòng tin, sự tôn trọng và sự tin tưởng không chỉ đối với khách hàng và các cơ quan thuế mà còn đối với các cộng đông nơi chúng tôi làm việc. Chúng tôi tin rằng các cam kết này đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định AAE là một nhà tư vấn đáng tin cậy và được đánh giá cao, cũng như đã được tin tưởng là nhà tuyển dụng đáng lựa chọn.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu muốn chúng tôi liên hệ với bạn.