Thứ Bảy, Tháng Một 28, 2023
spot_img

GIỚI THIỆU

Chính sách bảo hiểm xã hội là một phần quan trọng của doanh nghiệp và người lao động. Hiểu được vấn đề này, AAE cung cấp dịch vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến luật lao động và các chính sách bảo hiểm xã hội nhằm hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp và người lao động. Các dịch vụ cụ thể bao gồm

 • Tư vấn hỗ trợ, giải đáp các đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội; các đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Tư vấn đề điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ thai sản;
 • Tư vấn đề điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ ốm đau;
 • Tư vấn đề điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần;
 • Tư vấn đề điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp;
 • Tư vấn đề điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ tai nạn lao động;
 • Tư vấn đề điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp;
 • Tư vấn mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, người sử dụng lao động; của cá nhân tham gia bảo hiểm tự nguyện;
 • Tư vấn quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội, các quỹ bảo hiểm xã hội;
 • Tư vấn các thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội cho người lao động khi có vấn đề phát sinh;
 • Các quy định quy chế của bảo hiểm xã hội còn liên quan đến cách giải quyết chế độ cho lao động bị ốm đau; chế độ thai sản; các vấn đề liên quan đến tai nạn lao động, các bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, hỗ trợ học nghề cho lao động mới, hỗ trợ lao động tìm việc làm…
 • Tư vấn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng, quyền lợi được hưởng của người lao động tham gia bảo hiểm y tế.