Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
spot_img
Trang chủ Văn bản

Văn bản

Danh mục các Thông tư về thuế được Bộ Tài chính thừa nhận còn...

Từ sau ngày 1/7/2020, Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 đã có hiệu lực, thay cho Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11. Về nguyên tắc, khi một văn bản quy phạm hết hiệu lực...

Công văn số 10569/BTC-TCT ngày 14/09/2021 của Bộ Tài Chính về việc tham gia...

Tên văn bản Công văn số 10569/BTC-TCT ngày 14/09/2021 của Bộ Tài Chính về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC Số/Ký hiệu 10569/BTC-TCT Ngày ban hành 14/09/2021 Ngày...

Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối...

Số/Ký hiệu 106/NQ-CP Ngày ban hành 11/09/2021 Người ký Lê Minh Khái Tên văn bản Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống...

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp,...

Số/Ký hiệu 105/NQ-CP Ngày ban hành 09/09/2021 Người ký Phạm Minh Chính Tên văn bản Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 Cơ quan...

Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và...

Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ...

Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố...

Số/Ký hiệu 1676/QĐ-TCT Ngày ban hành 01/09/2021 Người ký Tạ Anh Tuấn Tên văn bản Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố 5 chuẩn mức kế toán công Việt Nam đợt 1 Cơ quan ban...

Most Viewed