Thứ Bảy, Tháng Một 28, 2023
spot_img
Trang chủ Hỏi đáp

Hỏi đáp

Hoá đơn xuất cùng ngày mỗi hoá đơn 20tr có được khấu trừ thuế...

Câu hỏi: - Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập...

Cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có được làm cam...

Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNCN...

Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, có quy định: "Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”:...

Khi bán hàng khách hàng không lấy hóa đơn, Công ty đã viết hoá...

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, có quy định: "...Trường hợp khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở...

Khi công ty mua hàng theo hợp đồng hoặc qua điện thoại, bên bán...

Tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, có quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn: "…b) Tiêu thức “Tên,...

Most Viewed