Tuesday, November 30, 2021
spot_img
Trang chủ Biểu mẫu Mẫu hóa đơn

Mẫu hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất theo Thông...

Kể từ ngày 1/6/2014 theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải...

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đang cập nhật

Most Viewed