Thứ Bảy, Tháng Một 28, 2023
spot_img
Trang chủ Biểu mẫu Mẫu hóa đơn

Mẫu hóa đơn

Từ tháng 4/2022, áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Đây là nội dung tại Quyết định 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, triển khai áp dụng...

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất theo Thông...

Kể từ ngày 1/6/2014 theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải...

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đang cập nhật

Most Viewed