Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất theo Thông tư 39

Kể từ ngày 1/6/2014 theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP
Số 0168/BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày 18/05/2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :  Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Thiên Ưng
Địa chỉ :  Phòng 607B – 173 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0984 322 539                  MST: 0101783738
Do Ông (Bà) : Trần Mạnh Nghĩa        Chức vụ : Giám đốc

BÊN B :  Công ty CP Công nghệ Hải Nam
Địa chỉ :  Phòng 207 – Tòa nhà A5 – KĐT Đại Kim – Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0963 133 042        MST: 01096378292
Do: Nguyễn Hải Nam              Chức vụ : Giám đốc

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu:TU/12P số 0038668 ngày 10/05/2014 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: TU/12P số 0038675 ngày 18/05/2014

Lý do thu hồi  : Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B