Cách lập bảng cân đối kế toán theo mẫu B01-DNN

Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DNN ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTCbảng cân đối kế toán ngày 14/09/2006 của BTC là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dưới đây Công ty kế toán Hương Giang sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DNN: 1. Mẫu bảng cân đối kế toán – Mẫu số B01 – DNN