Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH tự nguyện) là loại hình bảo hiểm được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng.

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

 • Được nhận lương hưu.
 • Được cấp thẻ BHYT khi nhận lương hưu.
 • Được trợ cấp tiền tuất và tiền mai táng phí
 • Được tăng tiền lương hưu hằng năm
 • Được Nhà nước hỗ trợ mức đóng.
 • Khi tham gia BHXH tự nguyện:
  • Không bao giờ bị từ chối, hủy đăng ký tham gia từ cơ quan BHXH, không bị mất tiền khi dừng tham gia ở bất cứ thời điểm nào (sẽ thanh toán BHXH 1 lần nếu không tiếp tục tham gia).
  • Không giới hạn người cao tuổi tham gia.
  • Không phân biệt tình trạng sức khỏe của người tham gia.